Győri Liszt Ferenc Kórus  
Liszt Ferenc 1811-1886

 A Győri Liszt Ferenc Kórus bemutatkozik

2017-ben  65  ÉVES  A  GYŐRI  LISZT  FERENC  KÓRUS!

Címünk: korusliszt@gmail.com

A MUZSIKA TÉGED KÖSZÖNT JÓ BARÁT!  Dalostársi üdvözlettel.


Elmúlt hatvanöt éve annak, hogy városunkban a Loyd épületében összegyűlt mintegy hetven dalt szerető ember, akik az éneklés öröméért kórust alapítottak.

Tagjai, az akkori városi és megyei tanács dolgozói, munkások, iparosok, pedagógusok, diákok - idősek és fiatalok.

A kórust alapító karnagy HALMOS LÁSZLÓ  zeneszerző volt.

Egy évvel később a megyei tanács vette át a támogató szerepkört a kórus vezetője és karnagya KŐHALMI JÁNOS tanár lett.

Mozgalmi dalok, madrigálok, Kodály és Bárdos népdalfeldogozásai   találhatók ekkortájt a műsorban. 1955 már meghozza az első külföldi szereplés lehetőségét a Szlovákiai Nagyszombatban. 1956-ban a kórus együtt maradt egyetlen hiányzó sem volt, amikor decemberben újra kezdtük a próbákat.

1957-ben már az ötéves működést ünnepeltük.

Műsorunk egyre színesebb, színvonalasabb lett, számos meghívást, szereplési lehetőséget kaptunk. Énekeltünk az ország majdnem minden részében. Részt vettünk az első debreceni kórus fesztiválon, majd elkészült az első rádió felvétel, melyet még számos mikrofon előtti szereplés követett.

A megyénkben szervezett öntevékeny kórusok évenkénti dalostalálkozói állandó résztvevői voltunk. Még nincs tíz éves a kórus, amikor meghívást kaptunk Zeneakadémiai fellépésre.

Az énekkar fő tevékenysége Győr városához kötődött – ezért 1963-ban a városi tanács vette át a fenntartást és szakmai irányítást.

A megnövekedett feladatokat két másodkarnagy Funtek Zoltán és Valastyán Mihály segíti.

1967-ben két hétig vendégszerepelt a kórus Drezdában és környékén, majd 1971 újabb külföldi fellépés a lengyelországi Lublinban.

1971 őszétől változás az énekkar vezetésében VALASTYÁN MIHÁLY az új vezető. Számos külföldi és hazai koncert öregbítette a kórus hírnevét, amit ekkor már az egyre jobban kialakult repertoárja és színvonala eredményezett.

1975 Erfurt az első testvérvárosi turné, majd 1978 Ausztria az első „nyugati” fellépési lehetőség. Időközben Újvári Mária látja el a másodkarnagyi teendőket.

1981 a finnországi Kuopio Győr testvérvárosa várta az énekeseket. Ez a kapcsolat eredményezte, hogy további két alkalommal énekelhettünk Finnországban.

1989. Svédország,  Jönköping, Malmő-i fesztivál, egy új hely ahol megismerték a kórust.

1992-ben változás a kórus vezetésében. Valastyán Mihály több mint két évtizedes karvezetői munkáját átadja ÚJVÁRI MÁRIA énektanárnak, aki diákként kezdett énekelni a kórusban.

1994 egy újabb korszak kezdete, ekkor találkozik a Wangeni Oratórikus Kórus az együttessel, ettől az időponttól oratórikus művek előadója közösen Németországban és hazánkban, a Győri Filharmonikus Zenekarral.

Haydn: Évszakok, Verdi: Requiem, Orff: Carmina Burana a Győri Balett  előadásában több évben, Beethoven: IX. Symfonia, Brucner: Te Deum.

Nem hagyatjuk szó nélkül a három együttesből, 1995-ben alakult Fesztivál kórus produkcióit. A Győri Bazilika Palestrina Kórusa, a Győri Pedagógus Énekkar, és a Liszt Ferenc Kórus közösen a Győri Filharmonikus  Zenekarral bemutatta; Haydn: Teremtés, Händel: Judas Makkabeus, Bach: János Passio oratóriumát, Mozart: Requiem, C-moll mise, Brahms: Német Requiem, Mascagni: Parasztbecsület, Kodály: Psalmus Hungaricus, Mérész Ignác: Énekek Szent Lászlóhoz, Guonod: Missa Solemnis, Pergolesi: Stabat Mater, Haydn: Nelson mise, Cherubini: Requiem, Burkali Theodor: Szent László Himnusz,  Liszt: Koronázási mise.

1999 őszétől új vezetője van az együttesnek, MÜLLERNÉ BALOGH ESZTER, akivel 2003 tavaszáig három eredményes évet tudhatunk magunk mögött. Vele Wangen-ba, Sindelfingen-be, Győr másik testvérvárosába vitt az utunk. Ő volt felkészítője az 50 éves jubileumnak, és a Kodály jubileumi évnek.

2003 márciustól HAUI LÓRÁNT az énekkar karmestere. A kórus, vezetése alatt számos győri és hazai fellépésen vett részt. 2004-ben a Kuopiói  Magyar Kultúra Hete rendezvényére készítette fel, és vezényelte a kórust.

2006-ban a Trnava-i nemzetközi kórusversenyen, egyházi művek kategóriájában ezüst, folklór kategóriában arany minősítést kapott a kórus.

Az aránylag rövid idő alatt, amit a kórus irányításával eltöltött, zene iránti alázatát, maradandóan átadva, nevelte az együttesünket.

MOLNÁR GABRIELLA 2007. januártól vezette az együttest. Fiatal, ám magas szintű zenei ismerete, tartalmas és színvonalas munkára kötelezte az eltelt hét és fél év alatti időben az általa vezetett kórust.

Az elmúlt időszakban számos önálló hangversenyt vezényelt és oratórikus művet tanított be. Legkiemelkedőbb, amit a kórus irányítása alatt  2011. november 25-26. között Prágában, Petr Eben emlékére megrendezett XXI. Adventi Nemzetközi Kórusfesztiválon elért. A nemzetközi zsűritől 11 ország, 29 kórusa közül a vegyes kari kategóriában ezüst diploma minősítést kapott a kórus. Vele ünnepeltük a kórus 60. születésnapját.

 A kórus jelenlegi vezetője 2014. szeptembertől  CSORBA JÁNOS karnagy, aki Győr város zenei életében meghatározó szerepet tölt be.

A kórus művészeti vezetőinek kezdettől – a mai napig  -  az volt a célja, hogy megtanuljuk és bemutassuk elsősorban  a magyar és a világ kórusirodalmának  azokat a régi és új gyöngyszemeit, amelyeket lehetőségeink – képességeink- szerint olyan magas színvonalon  tudunk előadni, hogy gyönyörűséget jelentsen magunknak és közönségünknek.

Vegyeskarunk a hosszú évek során, majdnem teljesen kicserélődött. A régiek helyett mindig újak jöttek. Mi az, ami nem engedi széthullani, és egybe tart egy kórust. Elsősorban a zene, az éneklés szeretete és nem utolsósorban a közösség.

Ezt szeretnénk megőrizni az elkövetkező időszakban is.

   
 

Próba: RICHTER JÁNOS HANGVERSENY-ÉS KONFERENCIATEREM, Fesztivál Terme GYŐR- kedd és csütörtök 17.50-19.50 óra között.